szkolenia


AKADEMIA HOTELARZA
– sekcja szkoleniowa powołana przy miesięczniku Hotelarz od sześciu lat z sukcesem działająca na rynku hotelarskim.
 


AKADEMIA RESTAURATORA
– sekcja szkoleniowa powołana przy czasopiśmie Restauracja. Programy jej szkoleń stanowią odpowiedź na wzrost zainteresowania restauratorów zdobywaniem specjalistycznej wiedzy niezbędnej do prowadzenia rentownego biznesu gastronomicznego
Back to Top