Szanowni Państwo, witamy w systemie rejestracji na darmowy biuletyn naszych pism


Zapisz się na darmowy biuletyn

Wybierz pismo:
, www.e-hotelarz.pl
, www.rynek-turystyczny.pl
, www.polskijubiler.pl
, www.e-restauracja.com
, www.e-stacjapaliw.pl

e-mail:


Korzystanie z usługi „Newsletter” jest dobrowolne i bezterminowe.

W celu świadczenia usługi „Newsletter” Spółka pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.

Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.

Informacje dotyczące sposobu rejestracji, modyfikacji i usunięcia danych oraz informacje dotyczące polityki prywatności dostępne są po kliknięciu na link: „Polityka prywatności”.

Administratorem danych są Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o..

Dane osobowe (tj. adresy e-mail) zbierane są przez Spółkę wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”.

Więcej o zasadach przetważania danych w Polityce Prywatności - TUTAJ

ZGODA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. celu korzystania z prowadzonej przez spółkę usługi „Newsletter”.

Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Jeśli chcesz się wypisać z naszego biuletynu:
Wybierz pismo:

Podaj adres e-mail: