HOTELARZ – najlepszy i najpopularniejszy miesięcznik branży hotelarskiej w Polsce. Już od ponad pół wieku dostarcza specjalistycznej wiedzy, inspiruje a także wspiera rynek hotelarski szeregiem działań prośrodowiskowych. Hotelarz od lat cieszy się najwyższym zaufaniem branży hotelarskiej w Polsce, będąc według raportów Związku Kontroli Dystrybucji Prasy niekwestionowanym liderem sprzedaży w swoim segmencie prasy.

RYNEK TURYSTYCZNY -najpopularniejszy miesięcznik sektora turystycznego w Polsce, w którym znajdziecie Państwo wiedzę niezbędną do prowadzenia firmy turystycznej.
Publikujemy materiały o charakterze, poradnikowym, informacyjnym, analitycznym.
Pomagamy w rozwiązywaniu problemów branży, ocenie jej kondycji, tworzeniu bieżącej strategii marketingowej, czy też w budowaniu scenariuszy na przyszłość.

RESTAURACJA – specjalistyczny dwumiesięcznik skierowany do osób zawodowo związanych z branżą gastronomiczną. Publikuje materiały o charakterze poradnikowym, informacyjnym i analitycznym. Czytelnikami pisma są właściciele i kadra zarządzająca lokali gastronomicznych i sieci a także pracownicy firm produkujących i dystrybuujących produkty i usługi do obiektów HORECA.

POLSKI JUBILER – jedyne specjalistyczne pismo branży jubilersko-zegarmistrzowskiej w Polsce. Na rynku ukazuje się od ponad dziesięciu lat i w tym czasie zdołał wypracować pozycję czasopisma fachowego i profesjonalnego, aktywnie wspierającego i promującego działalność polskiej branży złotniczej.
Pismo jest patronem wszystkich najważniejszych targów i imprez branżowych w Polsce.

NOWOCZESNA STACJA PALIW – specjalistyczny dwumiesięcznik skierowany do kadry zarządzającej i właścicieli stacji paliw.